Rejestracja elektronarzędzi Milwaukee - MARBO ELEKTRONARZĘDZIA - MASZYNY, SERWIS

Marbo

ELEKTRONARZĘDZIA

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny elektronarzędzi RUPES" />
Przejdź do treści

Rejestracja elektronarzędzi Milwaukee

Klikaj Logo i rejestruj .
Gwarancja Milwaukee
       
Dla tego narzędzia udzielamy użytkownikowi, obok ustawowo przewidzianych świadczeń wynikających z umowy kupna, dodatkowo gwarancji na następujących warunkach:
1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy dla narzędzi użytkowanych w przemyśle, rzemiośle oraz 24 miesiące dla narzędzi użytkowanych w domu i liczy się od dnia sprzedaży narzędzia (rachunek lub inny dowód zakupu).
2. Dla wszystkich narzędzi Milwaukee zakupionych po 1.01.2008, okres gwarancji wydłuża się w krajach wymienionych na www.milwaukeetool.pl do 3 lat. Warunkiem uzyskania tej wydłużonej gwarancji jest zarejestrowanie online nowo zakupionego narzędzia w ciągu 4 tygodni od daty zakupu. Rejestracja do przedłużonej gwarancji jest tylko możliwa w krajach, gdzie dostępne są formularze rejestarcyjne na stronie www.milwaukeetool.pl. Użytkownik musi wyrazić zgodę na zapis swoich danych. Dowodem posiadania przedłużonej gwarancji jest potwierdzenie rejestarcji (otrzymane drogą mailową) oraz oryginalny dowód zakupu z datą sprzedaży. Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia występujące w okresie gwarancji będące wynikiem wad materiałowych lub montażowych. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia wynikające z niewłaściwego podłączenia maszyny, niewłaściwego zastosowania jak i wynikających z niestosowania się do instrukcji obsługi.
4. W przypadku gwarancyjnym prosimy o wysłanie narzędzia wraz w wymaganymi załącznikami na adres jednego z serwisów (które dla każdego kraju podane są w dalszej części). Przy wysyłce narzędzia do serwisu proszę zwrócić uwagę aby było ono dobrze zapakowane, wraz z podaniem pełnych danych nadawcy i możliwie wyczerpującym opisem uszkodzenia.
5. Naprawy gwarancyjne świadczone są bez żadnego rachunku. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas przebywania maszyny w naprawie. Wymienione części stają się naszą własnością. W niektórych krajach wysyłka naprawionych narzędzi odbywa się na koszt odbiorcy.Gwarancja Milwaukee
       
Dla tego narzędzia udzielamy użytkownikowi, obok ustawowo przewidzianych świadczeń wynikających z umowy kupna, dodatkowo gwarancji na następujących warunkach:
1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy dla narzędzi użytkowanych w przemyśle, rzemiośle oraz 24 miesiące dla narzędzi użytkowanych w domu i liczy się od dnia sprzedaży narzędzia (rachunek lub inny dowód zakupu).
2. Dla wszystkich narzędzi Milwaukee zakupionych po 1.01.2008, okres gwarancji wydłuża się w krajach wymienionych na www.milwaukeetool.pl do 3 lat. Warunkiem uzyskania tej wydłużonej gwarancji jest zarejestrowanie online nowo zakupionego narzędzia w ciągu 4 tygodni od daty zakupu. Rejestracja do przedłużonej gwarancji jest tylko możliwa w krajach, gdzie dostępne są formularze rejestarcyjne na stronie www.milwaukeetool.pl. Użytkownik musi wyrazić zgodę na zapis swoich danych. Dowodem posiadania przedłużonej gwarancji jest potwierdzenie rejestarcji (otrzymane drogą mailową) oraz oryginalny dowód zakupu z datą sprzedaży. Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.
3. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia występujące w okresie gwarancji będące wynikiem wad materiałowych lub montażowych. Nie podlegają gwarancji uszkodzenia wynikające z niewłaściwego podłączenia maszyny, niewłaściwego zastosowania jak i wynikających z niestosowania się do instrukcji obsługi.
4. W przypadku gwarancyjnym prosimy o wysłanie narzędzia wraz w wymaganymi załącznikami na adres jednego z serwisów (które dla każdego kraju podane są w dalszej części). Przy wysyłce narzędzia do serwisu proszę zwrócić uwagę aby było ono dobrze zapakowane, wraz z podaniem pełnych danych nadawcy i możliwie wyczerpującym opisem uszkodzenia.
5. Naprawy gwarancyjne świadczone są bez żadnego rachunku. Gwarancja ulega wydłużeniu o czas przebywania maszyny w naprawie. Wymienione części stają się naszą własnością. W niektórych krajach wysyłka naprawionych narzędzi odbywa się na koszt odbiorcy.
INFO
Bardzo dobre zaopatrzenie w oryginalne części zamienne. Rygorystyczne przestrzeganie zaleceń poszczególnych producentów elektronarzędzi, pozwoliło nam osiągnąć najwyższą jakość świadczonych usług.

RUPES TWOJE ZAOPATRZENIE

Zgłoś zlecenie naprawy RUPES INDASA
Serwis gwarancyjnyi pogwarancyjny elektronarzędzi RUPES" /> 1
Serwis gwarancyjnyelektronarzędzi RUPES" />
Serwis gwarancyjnyelektronarzędzi RUPES" />
Wróć do spisu treści