warunki gwarancji RUPES - MARBO ELEKTRONARZĘDZIA - MASZYNY, SERWIS

Marbo

ELEKTRONARZĘDZIA

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny elektronarzędzi RUPES" />
Przejdź do treści

warunki gwarancji RUPES

Ogólne warunki napraw w ramach gwarancji narzędzi RUPES


Narzędzia profesjonalne RUPES, INDASA są objęte 12-miesięczną gwarancją, liczoną od daty zakupu, na wypadek wystąpienia wad wykonania, przy czym niezależnie od tej gwarancji klient może mieć szersze uprawnienia wynikające z przepisów prawa obowiązującego w danym kraju.
Z narzędziami RUPES należy używać wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów firmy RUPES.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem tej zasady, a zastosowanie nieoryginalnych części spowoduje unieważnienie gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem, przeciążeniem, nieprawidłową konserwacją lub użytkowaniem narzędzi w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
Narzędzie, którego niesprawność stwierdzono, powinno być dostarczone do autoryzowanego serwisu firmy RUPES razem z kompletnie wypełnioną kartą gwarancyjną i dowodem sprzedaży.
Roszczenie gwarancyjne nie zostanie uznane, jeśli narzędzie zostanie dostarczone w stanie zdemontowanym lub będzie nosić ślady manipulacji.
Gwarancja w żaden sposób nie zobowiązuje gwaranta do wymiany narzędzia.
RUPES SP.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania w produktach zmian w specyfikacji i zmian konstrukcyjnych bez uprzedzenia.

INFO
Bardzo dobre zaopatrzenie w oryginalne części zamienne. Rygorystyczne przestrzeganie zaleceń poszczególnych producentów elektronarzędzi, pozwoliło nam osiągnąć najwyższą jakość świadczonych usług.

RUPES TWOJE ZAOPATRZENIE

Zgłoś zlecenie naprawy RUPES INDASA
Serwis gwarancyjnyi pogwarancyjny elektronarzędzi RUPES" /> 1
Serwis gwarancyjnyelektronarzędzi RUPES" />
Serwis gwarancyjnyelektronarzędzi RUPES" />
Wróć do spisu treści